Team ANJALI

Savina

 

Yogalehrerin

Hatha, Vinyasa & Yin Yoga

Sarina

 

Yogalehrerin

Hatha, Vinyasa Yoga


Michéle

 

Yogalehrerin

Hatha, Vinyasa, Yin Yoga

Saskia

 

Pilatesinstruktorin

dipl. Physiotherapeutin 


Claudia

 

Yogalehrerin

Hatha, Vinyasa Yoga

Loredana

 

Yogalehrerin

Hatha, Vinyasa & Yin Yoga


Jill

 

Yogalehrerin,

Vinyasa Yoga and Ashtanga Yoga Innovation ( AYI )

Antonia

 

Pilatesinstruktorin


Andreas

 

Yogalehrer

Hatha und Vinyasa, Poweryoga

Julie

 

Yogateacher,

Hatha, Vinyasa and Ashtanga Yoga in English